กว่า 200,000 จุดทั่วญี่ปุ่น!
นี่คือ Wi-Fi ญี่ปุ่นที่ใช้ได้ดีที่สุดทั้งในเมืองและในสถานที่ท่องเที่ยว!

Area sign

Area sign

ใช้บริการได้ในสถานที่ที่มีสติกเกอร์นี้ติดอยู่

Plan

TRAVEL JAPAN Wi-Fi
 • บัตร 6 ชั่วโมง

  ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้จะสิ้นสุดลงหลังจาก 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก
  ซึ่งภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงนี้ ท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบกี่ครั้งก็ได้

  ¥350
  (รวมภาษีแล้ว)

  ซื้อ
 • บัตร 1 วัน

  ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้จะสิ้นสุดลงหลังจาก 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก
  ซึ่งภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนี้ ท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบกี่ครั้งก็ได้

  ¥800
  (รวมภาษีแล้ว)

  ซื้อ
 • บัตร 3 วัน

  ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้จะสิ้นสุดลงหลังจาก 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก
  ซึ่งภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนี้ ท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบกี่ครั้งก็ได้

  ¥1,500
  (รวมภาษีแล้ว)

  ซื้อ
 • บัตร 1 สัปดาห์

  ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้จะสิ้นสุดลงหลังจาก 168 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก
  ซึ่งภายในระยะเวลา 168 ชั่วโมงนี้ ท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบกี่ครั้งก็ได้

  ¥2,000
  (รวมภาษีแล้ว)

  ซื้อ